+994507792170

[email protected]

Учебники


27 МАЙ

Məktəbə hazırlaşırıq (III)

Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci siniflərində təhsil alan uşaqlar üçün təqdim edilən Riyaziyyat fənni dərsliyindən «Əşyanın yeri» adlı mövzu üzrə hazırlanmış interaktiv testlər.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
16 МАЙ

Готовимся к школе (III)

Итерактивные тесты по теме «Место предмета» на основе учебника Математика I класс.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
Məktəbli