İngilis dili (əsas xarici dil) 7ci sinif — Unit 2 Lesson 2( Digital computers)

Computers are very important in the modern world, especially in management, art, science, business, education and music. They help scientists do many experiments. Thanks to computers people have made different programs in many areas, such as health care, communication systems and business management, etc. They always help us improve the quality of life.

Do you know anything about robots? A robot’s brain is a computer. Robots can help people at home and schools, in hospitals, factories, stores and malls, too. Many car factories in Japan, the USA, and other countries use robots. Robots can work all day and all night. There are robots that visit classrooms to tell children about safety.

Robots are new workers nowadays. They are skilled, and they do many jobs. Robots never become tired. They can do jobs that are too boring, dangerous, or dif cult for people to do. A robot’s computer “brain” tells it what to do. Of course, these machines cannot really think as people do. Most robots work in factories and stores.

Robots can help people become better doctors and nurses. For example, a robot can be “a real patient” on the operating table. Robots can work for disabled people, too. They can feed and dress the disabled people. People also use robots for fun. Some robots can sing, dance, play the piano or tell jokes. Perhaps, one day, home robots will cook the food or walk a dog.

Müasir dünyada kompüterlərin əhəmiyyəti böyükdür, xüsusilə idarəetmə sənət, elm, təhsil və musiqi sahəsində. Onlar elm adamlarına bir çox təcrübəni həyata keçirməkdə kömək edir. Kompüterlərin köməyi ilə insanlar sağlamlıq, kommunikasiya və biznes sistemləri kimi bir çox sahədə muxtəlif proqramlar yaradıblar. Onlar yaşayış standartlarını inkişaf etməkdə həmişə bizə kömək edirlər.

Siz robotlar haqqında nəsə bilirsiniz? Robotun beyni kompüterdir. Robotlar insanlara evdə, məktəblərdədə, xəstəxanalarda, zavodlada, mağazalarda, ticarət mərkəzlərində kömək edə bilir. Yaponya, Amerika və digər ölkələrdə bir çox zavodlar robotlardan istifadə edirlər. Robotlar bütün gecəni və gündüzü işləyə bilirlər. Sinifləri gəzən və uşaqlara təhlükəsizlik haqqında məlumat verən robotlar da var.

İndiki dövrdə robotlar yeni işçilərdir. Onlar bacarıqlıdırlar və bir çox iş görürlər. Robotlar heç vaxt yorulmurlar. Onlar insanlara görə darıxdırıcı, təhlükəli və çətin işləri görə bilirlər. Robotun kompüter beyni ona nə edəcəyini deyir. Əlbəttə bu robotlar həqiqətən insan kimi düşünmürlər. Robotlar əsasən zavodlarda və mağazalarda işləyirlər.

Robotlar insanlara daha yaxşı həkim və tibb bacısı olmaqda kömək edə bilirlər. Məsələn: robot cərrahiyə stolunda «çox səbrli» ola bilir. Robotlar əlil insanların əvəzinə işləyə bilirlər. Onlar əlil insanlara geyinməkdə və yemək yeməkdə kömək edə bilirlər. İnsanlar robotları həm də əyləncə üçün istifadə edir. Bəzi robotlar oxuya bilir, rəqs edə bilir, piano çalır və ya zarafat edir. Bəlkə bir gün ev robotları yemək bişirəcək və ya itləri gəzdirəcəklər.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *