İngilis dili (əsas xarici dil) 8-ci sinif — Unit 2 Lesson 2( The greatest inventions)

a) The first successful one, Pong, was designed by a US computer enthusiast Nolan Bushnell in 1972. It was very simple — just a paddle moved a ball back and forth. Customers enjoyed playing it in bars and pubs. Later it was adapted into a phone application, and it can still be played today.

b) The first one was published by an Englishman, Henry Cockeram, in 1623. It contained only “hard” words. He didn’t want to include words that everybody knew. In 1702, John Kersey gave definitions of everyday words and created one which was like modern ones.

c) Its main ingredient is chicle, a rubbery substance from a Central American tree. Many 19th-century inventors tried to use it like rubber. One of them was a US photographer Thomas Adams, who bought some from Mexico. He failed to make rubber, but he noticed that the Mexican liked chicle. In 1869, he boiled up some with flavorings and offered it to a store. Customers loved it.

d) Steel frames are used for constructing a real one. The first one was designed by a US engineer William Jenney in 1884. It was built in Chicago and completed in 1885 and was 10-storey high. Its steel frame took much of the weight of its stone walls. By the 1930s, this idea had been extended to produce walls hung from the frame, called curtain walls.

e) It existed in the 19th century, but was packaged in jars. The first person who put it in a tube was a US dentist Washington Sheffield. His Creme Dentifrice of 1892 was not very popular, and it became popular four years later with the marketing of Colgate Ribbon Dental Cream by New York soap and candle maker William Colgate. He changed the shape of the tube and described the result with the successful slogan “Comes out a ribbon, lies flat on the brush.”

a) İlk Pong oyunu amerikalı kompüter həvəskarı Nolan Buşnel tərəfindən 1972-ci ildə dizayn edilib. O çox sadə idi, bu topu irəli geri hərəkət etdirən avar idi. Müştərilər bu oyunu barlarda və pivəxanalarda oynamaqdan həzz alırdılar. Daha sonra telefon tədbiqi hazırlandı. Bu oyun hələ də oynanılır.

b) İlk dəfə ingilis olan Henri Kokrem tərəfindən 1623-cü ildə çap edilib. O yalnız «çətin» sözləri ehtiva edirdi. O hər kəsin bildiyi sözləri ora daxil etmək istəmədi. 1702-ci ildə Con Körsi gündəlik sözləri də əlavə edərək müasir varianta oxşarını yaratdı.

c) Əsas tərkib hissəsi Mərkəzi Amerika ağacından olan rezinə bənzər maddə idi. 19-cü əsrin bir çox ixtiraçıları onu rezin kimi istifadə etməyə çalışdılar. Bunlardan biri də onu Meksikadan gətirən fotoqraf Tomas Adams idi. O ondan rezin hazırlaya bilmədi. Ancaq o meksikalıların saqqızı xoşladıqlarını sezdi. 1869-cu ildə o əlavə dadlandırıcılar ilə saqqızı qaynadaraq bir dükana təklif etdi. Müştərilər onu çox sevdi.

d) Tikintilərdə polad karkaslardan istifadə olunur. İlk belə karkas amerikalı mühəndis Vilyam Cenni tərəfindən 1884-cü ildə dizayn edilmişdir. Bina Çikaqoda tikilib və 1885-ci ildə tamamlanıb. Bina 10 mərtəbəli idi. Onun polad karkasları binanın daş divarlarının əsas ağırlığını daşıyırdı. 1930-cu ildə bu fikir karkasdan asılan divarlar çevrilmişdi və bu pərdə divarlar adlandırılırdı.

e) 19-cu əsrdə yaranıb amma bankalardan saxlanılıb. Onu ilk dəfə borunun içərisinə salan amerikalı diş həkimi Vaşinqton Şeffild olub. Onun 1892-ci ildəki diş pastası kremi elə də populyar deyildi və ancaq dörd il sonra Nyu Yorkun Kolqeyt Ribon Diş Kremi marketinqi ilə populyar oldu. O borunun formasını dəyişdirib nəticəni isə uğurlu bir şüar ilə izah etdi «Bir lent çıxır və fırçanı üzərində düz yatır».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *