Azərbaycan dili (Dövlət dili) 3-cü sinif

00:00
1) Hansı sözdə iki sait dodaqlanan qalın saitdir?
2) Sətirdən sətrə keçirilməsi mümkün olmayan sözü seç
3) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Bura tarix muzeyi...
4) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Sevda qardaşından kiçik...
5) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Müəllim dərsi Ləmandan soruş...
6) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. İnsan adları böyük hərflə yazıl...
7) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Sabah hava isti ol...
8) Ahəng qanununa görə hansı söz sıranı tamamlaya bilər? dənizçi, təbəssüm, səməni
9) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Siz istedadlı rəssam...
10) Sətirdən sətrə keçirmək üçün hecalara düzgün ayrılmış sözü seç

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *