Azərbaycan dili (Dövlət dili) 3-cü sinif

00:00
1) Hansı sözdə iki sait dodaqlanan qalın saitdir?
2) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Sabah hava isti ol...
3) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Sevda qardaşından kiçik...
4) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Bura tarix muzeyi...
5) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Siz istedadlı rəssam...
6) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. İnsan adları böyük hərflə yazıl...
7) Sətirdən sətrə keçirilməsi mümkün olmayan sözü seç
8) Ahəng qanununa görə hansı söz sıranı tamamlaya bilər? dənizçi, təbəssüm, səməni
9) Sətirdən sətrə keçirmək üçün hecalara düzgün ayrılmış sözü seç
10) Nöqtələrin yerinə uyğun şəkilçiləri əlavə edərək cümlələri tamamla. Müəllim dərsi Ləmandan soruş...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *