Coğrafiya — Afrika materiki

00:00
1) Afrika materiki neçə yarımkürədə yerləşir?
2) Afrika materiki hansı okeanla əhatə olunub?
3) Biri Afrika materikinin adası deyil.
4) Materikin ərazisinin 40 % - ni təşkil edir.
5) Afrikada neçə iqlim qurşağı var?
6) Afrika materikində əhalinin sayına görə seçilir.
7) Afrika materiki üçün xarakterik olmayan cəhət hansıdır?
8)   Afrikanın ən uzun şirinsulu gölü hansıdır.
9) Ekvatorial meşələrin tipik heyvanları hansılardır?
10) Materikin ən uzun çayı və ən bol  sulu çayı hansıdır?
11) Nil çayı ilə bağlı fikirlərdən biri doğru deyil.
12) Afrikanın inkişaf etmiş ölkəsi hansıdır?
13) Afrikanın ən uca zirvəsi hansıdır?
14) Afrika materiki hansı iqlim qurşaqlarında yerləşmişdir?
15) Afrikanın dünyanın ən isti materiki olmasına səbəb nədir:
16) Afrikanın ucqar şimal nöqtələri hansılardır?
17) Afrikada çayların qidalanmasında mühim rol oynayır:
18) Afrikanın sahəsi nə qədərdir?
19) Afrika materikinin ucqar cənub nöqtəsi hansıdır?
20) Afrikada təbii zonaların təkrarlanmasının səbəbi:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *