Coğrafiya — Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası

00:00
1) Azərbaycan ərazisində irili-xırdalı nə qədər çay var?
2) Respublikamızın ərazisində  neçə iqlim tipi mövcuddur?
3) Molibden yatağını seçin.
4) Yanar şistlər hansı bölgəmizdə yayılmışdır?
5) Ölkəmizdə ən böyük palçıq vulkanı hansıdır?
6) Xəzri küləklər necə küləklərdir?
7) Çaylar qidalanma mənbəyinə görə neçə qrupa bölünür?
8) Respublikamızın ən hündür zirvəsi hansıdır?
9) Azərbaycanın şimalşərqindəki ən böyük çay, mənbəyi Qızılgədik dağından başlayan, mənbəyi Bingöl silsiləsindən başlayan çaylarımızın qeyd olunduğu düzgün ardıcıllığı seçin:
10) Kür çayı hövzəsinin çaylarına aid deyil:
11) Azərbaycan ərazisi neçə tektonik zonaya ayrılır?
12) Yağıntının ən az düşdüyü, lakin buxarlanmanın yüksək olduğu ərazini seçin.
13) Respublikamızın ən çox yağıntı düşən bölgəsi hansıdır?
14) Respublikamızın ucqar şimal və cənub nöqtələri qeyd olunmuş variantı seçin.
15) Azərbaycanda dağlıq ərazilərdə əsən küləklər necə adlanır?
16) Badamlı, Sirab, Vayxır mineral suları hansı bölgəmizə məxsusdur?
17) Respublikamızın relyefinə xarakterik olmayan cəhətləri seçin.
18) Talış dağlarından axan çaylara aid deyil:
19) Naxçıvan Muxtar Respublikasının çayları hansılardır?
20) Respublikamızın sahəsi nə qədərdir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *