Coğrafiya — Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası

00:00
1) Xəzri küləklər necə küləklərdir?
2) Respublikamızın relyefinə xarakterik olmayan cəhətləri seçin.
3) Naxçıvan Muxtar Respublikasının çayları hansılardır?
4) Respublikamızın ən çox yağıntı düşən bölgəsi hansıdır?
5) Azərbaycan ərazisi neçə tektonik zonaya ayrılır?
6) Yanar şistlər hansı bölgəmizdə yayılmışdır?
7) Respublikamızın ən hündür zirvəsi hansıdır?
8) Molibden yatağını seçin.
9) Azərbaycanda dağlıq ərazilərdə əsən küləklər necə adlanır?
10) Azərbaycan ərazisində irili-xırdalı nə qədər çay var?
11) Talış dağlarından axan çaylara aid deyil:
12) Çaylar qidalanma mənbəyinə görə neçə qrupa bölünür?
13) Respublikamızın ərazisində  neçə iqlim tipi mövcuddur?
14) Respublikamızın ucqar şimal və cənub nöqtələri qeyd olunmuş variantı seçin.
15) Ölkəmizdə ən böyük palçıq vulkanı hansıdır?
16) Azərbaycanın şimalşərqindəki ən böyük çay, mənbəyi Qızılgədik dağından başlayan, mənbəyi Bingöl silsiləsindən başlayan çaylarımızın qeyd olunduğu düzgün ardıcıllığı seçin:
17) Badamlı, Sirab, Vayxır mineral suları hansı bölgəmizə məxsusdur?
18) Kür çayı hövzəsinin çaylarına aid deyil:
19) Yağıntının ən az düşdüyü, lakin buxarlanmanın yüksək olduğu ərazini seçin.
20) Respublikamızın sahəsi nə qədərdir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *