Coğrafiya — Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası

00:00
1) Azərbaycanın şimalşərqindəki ən böyük çay, mənbəyi Qızılgədik dağından başlayan, mənbəyi Bingöl silsiləsindən başlayan çaylarımızın qeyd olunduğu düzgün ardıcıllığı seçin:
2) Naxçıvan Muxtar Respublikasının çayları hansılardır?
3) Yağıntının ən az düşdüyü, lakin buxarlanmanın yüksək olduğu ərazini seçin.
4) Respublikamızın relyefinə xarakterik olmayan cəhətləri seçin.
5) Respublikamızın ən hündür zirvəsi hansıdır?
6) Molibden yatağını seçin.
7) Azərbaycan ərazisi neçə tektonik zonaya ayrılır?
8) Yanar şistlər hansı bölgəmizdə yayılmışdır?
9) Çaylar qidalanma mənbəyinə görə neçə qrupa bölünür?
10) Respublikamızın ərazisində  neçə iqlim tipi mövcuddur?
11) Respublikamızın ucqar şimal və cənub nöqtələri qeyd olunmuş variantı seçin.
12) Respublikamızın ən çox yağıntı düşən bölgəsi hansıdır?
13) Azərbaycan ərazisində irili-xırdalı nə qədər çay var?
14) Kür çayı hövzəsinin çaylarına aid deyil:
15) Xəzri küləklər necə küləklərdir?
16) Azərbaycanda dağlıq ərazilərdə əsən küləklər necə adlanır?
17) Ölkəmizdə ən böyük palçıq vulkanı hansıdır?
18) Talış dağlarından axan çaylara aid deyil:
19) Badamlı, Sirab, Vayxır mineral suları hansı bölgəmizə məxsusdur?
20) Respublikamızın sahəsi nə qədərdir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *