Coğrafiya — Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası

00:00
1) Çaylar qidalanma mənbəyinə görə neçə qrupa bölünür?
2) Kür çayı hövzəsinin çaylarına aid deyil:
3) Azərbaycan ərazisi neçə tektonik zonaya ayrılır?
4) Yanar şistlər hansı bölgəmizdə yayılmışdır?
5) Respublikamızın sahəsi nə qədərdir?
6) Respublikamızın ucqar şimal və cənub nöqtələri qeyd olunmuş variantı seçin.
7) Naxçıvan Muxtar Respublikasının çayları hansılardır?
8) Xəzri küləklər necə küləklərdir?
9) Yağıntının ən az düşdüyü, lakin buxarlanmanın yüksək olduğu ərazini seçin.
10) Azərbaycanın şimalşərqindəki ən böyük çay, mənbəyi Qızılgədik dağından başlayan, mənbəyi Bingöl silsiləsindən başlayan çaylarımızın qeyd olunduğu düzgün ardıcıllığı seçin:
11) Talış dağlarından axan çaylara aid deyil:
12) Badamlı, Sirab, Vayxır mineral suları hansı bölgəmizə məxsusdur?
13) Azərbaycan ərazisində irili-xırdalı nə qədər çay var?
14) Respublikamızın ən çox yağıntı düşən bölgəsi hansıdır?
15) Respublikamızın ərazisində  neçə iqlim tipi mövcuddur?
16) Molibden yatağını seçin.
17) Respublikamızın relyefinə xarakterik olmayan cəhətləri seçin.
18) Ölkəmizdə ən böyük palçıq vulkanı hansıdır?
19) Respublikamızın ən hündür zirvəsi hansıdır?
20) Azərbaycanda dağlıq ərazilərdə əsən küləklər necə adlanır?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *