Coğrafiya — Dünya okeanı

00:00
1) Sahillərini 3 və daha çox dənizin suları ilə yuyulan yarımadalar hansılardır?  
2) Hind okeanı hövzəsinə aid çay hansıdır?
3) Eyni duzluluğa malik nöqtələri birləşdirən izoxətlər necə adlanır?
4) Şimal buzlu okeanın sahəsi nə qədərdir?
5) Sakit okeanın dənizləri hansılardır?
6) Sahilində 5 dövlət yerləşən okean hansıdır?
7) Atlantik okeanın cərəyanları qeyd olunmuş variantı seçin.
8) Sakit okeanın ən dərin yeri hansıdır?
9) Atlantik okeanın sahəsi nə qədərdir?
10) Dünya okeanının vahid olması fikrini kim sübut etmişdir?
11) Sakit okeana aid boğazları seçin:
12) Ən duzlu və isti dəniz olan Qırmızı dəniz hansı okeanda yerləşir?
13) Sakit okean Şimal Buzlu okeanı ilə hansı boğaz vasitəsi ilə  birləşir?
14) Şimal Buzlu okeana aid çay deyil.
15) Bütün meridianlarda kəsişən okean hansıdır?
16) Sahilsiz dəniz olan Sarqas dənizi hansı okeanda yerləşir?
17) Hind okeanı üçün xarakterik olmayan cəhət hansıdır?
18) Sakit okeanın sahəsi nə qədərdir?
19) Doğru olmayan variantı seçin.
20) Daha soyuq cərəyanları müəyyən edin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *