Coğrafiya — Dünya okeanı

00:00
1) Sakit okeanın sahəsi nə qədərdir?
2) Daha soyuq cərəyanları müəyyən edin.
3) Sahillərini 3 və daha çox dənizin suları ilə yuyulan yarımadalar hansılardır?  
4) Sahilində 5 dövlət yerləşən okean hansıdır?
5) Şimal buzlu okeanın sahəsi nə qədərdir?
6) Şimal Buzlu okeana aid çay deyil.
7) Sahilsiz dəniz olan Sarqas dənizi hansı okeanda yerləşir?
8) Bütün meridianlarda kəsişən okean hansıdır?
9) Atlantik okeanın cərəyanları qeyd olunmuş variantı seçin.
10) Hind okeanı hövzəsinə aid çay hansıdır?
11) Dünya okeanının vahid olması fikrini kim sübut etmişdir?
12) Sakit okean Şimal Buzlu okeanı ilə hansı boğaz vasitəsi ilə  birləşir?
13) Sakit okeana aid boğazları seçin:
14) Sakit okeanın dənizləri hansılardır?
15) Doğru olmayan variantı seçin.
16) Sakit okeanın ən dərin yeri hansıdır?
17) Hind okeanı üçün xarakterik olmayan cəhət hansıdır?
18) Ən duzlu və isti dəniz olan Qırmızı dəniz hansı okeanda yerləşir?
19) Eyni duzluluğa malik nöqtələri birləşdirən izoxətlər necə adlanır?
20) Atlantik okeanın sahəsi nə qədərdir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *