Coğrafiya — Plan, xəritə, miqyas.

00:00
1) Yerin Günəş ətrafında getdiyi yola nə deyilir?
2) Yer kürəsinin müstəvi səthə köçürülmə üsulu necə adlanır?
3) Hansı qlobusla xəritənin oxşar cəhətlərindən deyil?
4) İlk dəfə elmə coğrafiya anlayışını kim gətirmişdir?
5) Orta miqyaslı qlobusda ekvatorun uzunluğu neçə santimetr verilir?
6) Mütləq hündürlüyü hansı alətlə ölçürlər?
7) Planalmada hansı alətdən istifadə edilmir?
8) Qonşu horizontallar arasındakı yüksəklik fərqi necə adlanır?
9) Planalma neçə üsulla aparılır?
10) Kartoqrafik proyeksiyaların növlərinə aid deyil:
11) Coğrafi uzunluq nəyə deyilir?
12) Hansında təhrif yoxdur?
13) Plan və xəritələrdə istifadə olunan şərti işarələr neçə qrupa bölünür?
14) Orta miqyaslı xəritələrə aiddir:
15) Meridian çevrəsinin uzunluğu neçə km-dir?
16) İlk dəfə Yerin kürə formasında olmasını elmi cəhətdən kim sübut etmişdir?
17) Hindistana dəniz yolunu kim kəşf etmişdir?
18) Məzmununa görə xəritələr neçə qrupa bölünür?
19) Azərbaycanın təbiəti haqqında il yazılı məlumat kimə məxsusdur?
20) Təbii şərait və ehtiyyatlardan istifadə edilməsini, əhalinin və təsərrüfatın yerləşmə prinsilərini öyrənən sahə hansıdır?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *