Coğrafiya — Plan, xəritə, miqyas.

00:00
1) İlk dəfə Yerin kürə formasında olmasını elmi cəhətdən kim sübut etmişdir?
2) İlk dəfə elmə coğrafiya anlayışını kim gətirmişdir?
3) Yerin Günəş ətrafında getdiyi yola nə deyilir?
4) Azərbaycanın təbiəti haqqında il yazılı məlumat kimə məxsusdur?
5) Hansı qlobusla xəritənin oxşar cəhətlərindən deyil?
6) Hansında təhrif yoxdur?
7) Qonşu horizontallar arasındakı yüksəklik fərqi necə adlanır?
8) Kartoqrafik proyeksiyaların növlərinə aid deyil:
9) Məzmununa görə xəritələr neçə qrupa bölünür?
10) Orta miqyaslı qlobusda ekvatorun uzunluğu neçə santimetr verilir?
11) Hindistana dəniz yolunu kim kəşf etmişdir?
12) Təbii şərait və ehtiyyatlardan istifadə edilməsini, əhalinin və təsərrüfatın yerləşmə prinsilərini öyrənən sahə hansıdır?
13) Plan və xəritələrdə istifadə olunan şərti işarələr neçə qrupa bölünür?
14) Planalma neçə üsulla aparılır?
15) Orta miqyaslı xəritələrə aiddir:
16) Mütləq hündürlüyü hansı alətlə ölçürlər?
17) Yer kürəsinin müstəvi səthə köçürülmə üsulu necə adlanır?
18) Planalmada hansı alətdən istifadə edilmir?
19) Coğrafi uzunluq nəyə deyilir?
20) Meridian çevrəsinin uzunluğu neçə km-dir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *