Həyat bilgisi 2ci sinif — I hissə

00:00
1) Müsəlmanların Allaha ibadət etdiyi yer haradır?
2) Aşağıda verilənlərdən hansı uşaqların hüquqlarının pozulmasıdır?
3) Azərbaycan Respublikası neçənci ildə yaradılmışdır?
4) Azərbaycanda Respublika günü hansı tarixdə qeyd olunur?
5) Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə aid deyil:
6) Atalar sözünü tamamla: ... əldən səs çıxmaz.
7) Harada oynamaq həyat üçün təhlükəli deyil?
8) Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinin və müdafiəsinin keşiyində ... durur.
9) Zəlzələ zamanı nə etmək olmaz?
10) Hansı variantda müsbət keyfiyyətlər verilib?
11) Sağlamlığı qorumağa nə kömək olur?
12) Azərbaycanın milli pul vahidi nədir?
13) Hava şəraitinə uyğun geyinmək nə üçün vacibdir?
14) İnsan hüquqlarını kim qoruyur?
15) Nə etməklə özümüzü və başqalarını qripdən qoruya bilərik?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *