Həyat bilgisi 2ci sinif — II hissə

00:00
1) Üfüqün tərəflərini müəyyən edən cihaz necə adlanır?
2) Səhər hava işıqlananda Günəşin göründüyü tərəf necə adlanır?
3) Hansı bitkilərin gövdələri hündür və odunlaşmış olur?
4) Üfüqün neçə cəhəti var?
5) Günəşin səhər göründüyü, axşamlar batdığı yer necə adlanır?
6) Xəritədə və qlobusda dağlar hansı rəngdə göstərilir?
7) Havanı oksigenlə zənginləşdirən ... .
8) Qaz Qəza xidmətinin telefon nömrəsi hansıdır?
9) Hansı göy cismi təbii istilik və işıq mənbəyidir?
10) Hansı hadisə Günəşin təsiri altında baş vermir?
11) Yer digər planetlərdən necə fərqlənir?
12) Mədəni bitkilərin verildiyi variantı seç.
13) Gövdələrinin quruluşuna görə bitkilər neçə qrupa ayrılır?
14) Yer kürəsi üzərində çox sahəni ... tutur.
15) Təbii fövqəladə hadisəyə aid olmayanı seç:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *