Həyat bilgisi 2ci sinif — II hissə

00:00
1) Xəritədə və qlobusda dağlar hansı rəngdə göstərilir?
2) Yer kürəsi üzərində çox sahəni ... tutur.
3) Günəşin səhər göründüyü, axşamlar batdığı yer necə adlanır?
4) Üfüqün neçə cəhəti var?
5) Üfüqün tərəflərini müəyyən edən cihaz necə adlanır?
6) Yer digər planetlərdən necə fərqlənir?
7) Havanı oksigenlə zənginləşdirən ... .
8) Gövdələrinin quruluşuna görə bitkilər neçə qrupa ayrılır?
9) Qaz Qəza xidmətinin telefon nömrəsi hansıdır?
10) Hansı göy cismi təbii istilik və işıq mənbəyidir?
11) Hansı hadisə Günəşin təsiri altında baş vermir?
12) Hansı bitkilərin gövdələri hündür və odunlaşmış olur?
13) Səhər hava işıqlananda Günəşin göründüyü tərəf necə adlanır?
14) Mədəni bitkilərin verildiyi variantı seç.
15) Təbii fövqəladə hadisəyə aid olmayanı seç:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *