Həyat bilgisi 2ci sinif — II hissə

00:00
1) Xəritədə və qlobusda dağlar hansı rəngdə göstərilir?
2) Yer kürəsi üzərində çox sahəni ... tutur.
3) Səhər hava işıqlananda Günəşin göründüyü tərəf necə adlanır?
4) Mədəni bitkilərin verildiyi variantı seç.
5) Üfüqün tərəflərini müəyyən edən cihaz necə adlanır?
6) Gövdələrinin quruluşuna görə bitkilər neçə qrupa ayrılır?
7) Havanı oksigenlə zənginləşdirən ... .
8) Təbii fövqəladə hadisəyə aid olmayanı seç:
9) Qaz Qəza xidmətinin telefon nömrəsi hansıdır?
10) Yer digər planetlərdən necə fərqlənir?
11) Hansı bitkilərin gövdələri hündür və odunlaşmış olur?
12) Hansı hadisə Günəşin təsiri altında baş vermir?
13) Hansı göy cismi təbii istilik və işıq mənbəyidir?
14) Üfüqün neçə cəhəti var?
15) Günəşin səhər göründüyü, axşamlar batdığı yer necə adlanır?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *