Həyat bilgisi 4-cü sinif — Yer təbiətinin müxtəlifliyi

00:00
1) Şibyələr üçün səciyyəvidir:
2) Təbii zonalar və onların sakinləri arasındakı uyğunluğu müəyyən et.
a - çöl heyvanları
b - savannada yaşayan heyvanlar
c - tayqa meşələrində yaşayan heyvanlar
1 -
2 -
3 -
3) Çöllərdə hava şəraiti necədir?
4) Çöl və səhra quşlarının xarici quruluşunun xüsusiyyətlərinə aiddir:
5) Qütblərdən uzaqlaşdıqca təbiətin dəyişməsi nə ilə bağlıdır?
6) Coğrafi xəritədə çöllər olan təbii zonalar hansı rənglə işarə olunur?
7) Yerin Cənub qütbü hansı materikdə yerləşir?
8) Rütubətli tropik meşələrdə bitkilərin çox sıx olmasının səbəbi nədir?
9) Savannada hansı canlılar yaşayır?
10) Tundrada hansı canlılar yaşayır?
11) Bitkilərin çox olduğu ərazilərə aiddir:
12) Bitkilərin az olduğu ərazilərə aiddir:
13) Dünyada ən iri quşun-dəvəquşunun vətəni haradır?
14) Yer üzündəki heyvanların yarıdan çoxunun məskəni ... .
15) Rütubətli tropik meşələr üçün səciyyəvi deyil:
16) Sıx xəz və qalın dəri harada yaşayan heyvanların xarici quruluşlarının xüsusiyyətləridir?
17) Ağ ayıların vətəni haradır?
18) Düzgün variantı seç.
19) Antarktidanın əsas sakinləri ... .
20) Coğrafi xəritədə tropik meşələr olan təbii zonalar hansı rənglə işarə olunur?
21) Səhra bitkiləri, əsasən ... .
22) Yer kürəsinin ən quraq ərazisi haradır?
23) Yalnış olan variantı seç.
24) Səhrada yaşayan heyvanların çoxu günün hansı hissəsində su və yemək axtarmaq üçün yuvalarından çıxırlar?
25) Şimal qütbü hansı okeanda yerləşir?

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *