Həyat bilgisi 4-cü sinif — Yer təbiətinin müxtəlifliyi

00:00
1) Düzgün variantı seç.
2) Səhrada yaşayan heyvanların çoxu günün hansı hissəsində su və yemək axtarmaq üçün yuvalarından çıxırlar?
3) Rütubətli tropik meşələr üçün səciyyəvi deyil:
4) Çöllərdə hava şəraiti necədir?
5) Coğrafi xəritədə çöllər olan təbii zonalar hansı rənglə işarə olunur?
6) Antarktidanın əsas sakinləri ... .
7) Yalnış olan variantı seç.
8) Rütubətli tropik meşələrdə bitkilərin çox sıx olmasının səbəbi nədir?
9) Çöl və səhra quşlarının xarici quruluşunun xüsusiyyətlərinə aiddir:
10) Dünyada ən iri quşun-dəvəquşunun vətəni haradır?
11) Səhra bitkiləri, əsasən ... .
12) Sıx xəz və qalın dəri harada yaşayan heyvanların xarici quruluşlarının xüsusiyyətləridir?
13) Savannada hansı canlılar yaşayır?
14) Yer üzündəki heyvanların yarıdan çoxunun məskəni ... .
15) Tundrada hansı canlılar yaşayır?
16) Şimal qütbü hansı okeanda yerləşir?
17) Qütblərdən uzaqlaşdıqca təbiətin dəyişməsi nə ilə bağlıdır?
18) Şibyələr üçün səciyyəvidir:
19) Yer kürəsinin ən quraq ərazisi haradır?
20) Ağ ayıların vətəni haradır?
21) Bitkilərin çox olduğu ərazilərə aiddir:
22) Coğrafi xəritədə tropik meşələr olan təbii zonalar hansı rənglə işarə olunur?
23) Bitkilərin az olduğu ərazilərə aiddir:
24) Yerin Cənub qütbü hansı materikdə yerləşir?
25) Təbii zonalar və onların sakinləri arasındakı uyğunluğu müəyyən et.
a - çöl heyvanları
b - savannada yaşayan heyvanlar
c - tayqa meşələrində yaşayan heyvanlar
1 -
2 -
3 -

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *