Həyat bilgisi 4-cü sinif — Yer təbiətinin müxtəlifliyi

00:00
1) Yer üzündəki heyvanların yarıdan çoxunun məskəni ... .
2) Ağ ayıların vətəni haradır?
3) Rütubətli tropik meşələr üçün səciyyəvi deyil:
4) Səhra bitkiləri, əsasən ... .
5) Qütblərdən uzaqlaşdıqca təbiətin dəyişməsi nə ilə bağlıdır?
6) Səhrada yaşayan heyvanların çoxu günün hansı hissəsində su və yemək axtarmaq üçün yuvalarından çıxırlar?
7) Yalnış olan variantı seç.
8) Şibyələr üçün səciyyəvidir:
9) Coğrafi xəritədə çöllər olan təbii zonalar hansı rənglə işarə olunur?
10) Yerin Cənub qütbü hansı materikdə yerləşir?
11) Sıx xəz və qalın dəri harada yaşayan heyvanların xarici quruluşlarının xüsusiyyətləridir?
12) Düzgün variantı seç.
13) Dünyada ən iri quşun-dəvəquşunun vətəni haradır?
14) Savannada hansı canlılar yaşayır?
15) Yer kürəsinin ən quraq ərazisi haradır?
16) Çöllərdə hava şəraiti necədir?
17) Çöl və səhra quşlarının xarici quruluşunun xüsusiyyətlərinə aiddir:
18) Bitkilərin çox olduğu ərazilərə aiddir:
19) Antarktidanın əsas sakinləri ... .
20) Tundrada hansı canlılar yaşayır?
21) Coğrafi xəritədə tropik meşələr olan təbii zonalar hansı rənglə işarə olunur?
22) Bitkilərin az olduğu ərazilərə aiddir:
23) Rütubətli tropik meşələrdə bitkilərin çox sıx olmasının səbəbi nədir?
24) Təbii zonalar və onların sakinləri arasındakı uyğunluğu müəyyən et.
a - çöl heyvanları
b - savannada yaşayan heyvanlar
c - tayqa meşələrində yaşayan heyvanlar
1 -
2 -
3 -
25) Şimal qütbü hansı okeanda yerləşir?

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *