İnformatika — İnformatikanın əsas anlayışları(I)

00:00
1) 64 simvolu əlifba ilə yazılmış mətn yaddaşda 72 bayt yer tutur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir?
2) İnformasiyanın növləri hansılardır?
1-mətn
2-rəqəmsal
3-multimediya
4-göstərici
5-audio
6-analoq
3) Bir baytla kodlaşdırıla bilən simvolların maksimal sayı nə qədərdir?
4) “Binary digit” nədir?
5) Uyğunluğu müəyyən edin: a. analoq b. qrafiki c. obyektivlik d. mətn e. kütləvilik 1- İnformasiyanın forması 2- İnformasiyanın növü 3- İnformasiyanın xassəsi
6) Hesabi verilənlərdə qiymət nə ilə ifadə olunur?
7) Hansı ardıcıllıq yaddaşın artma ardıcıllığını ifadə edir?
8) Mən tələbəyəm. cümləsində neçə bayt informasiya saxlanılır?
9) Prosessor informasiyanı hansı şəkildə emal edir?
10) İnformasiyanın cari zaman uyğunluğu onun hansı xassəsini əks etdirir?
11) Unicode kodlaşdırmasında hər simvol nə qədər yer tutur?
12) Bir bitlə yaddaşda nəyi təsvir etmək olar?
13) UNICODE sistemində neçə kod vardır?
14) Qiyməti sözlərlə ifadə olunan verilənlərin tipi nədir?
15) Hesablayın: 3 Mbayt + 15 Kbayt =?
16) bir bayt ifadəsi üçün yaddaşda nə qədər yer ayrılır?
17) İnformasiyanın əsas ölçü vahidi nədir?
18) Printer 1 saniyədə 1 Kb informasiya çap edir. Əgər hər bir səhifə 32 sətirdən və hər sətir isə 64 simvoldan ibarət olarsa, printer 1 dəqiqəyə neçə səhifə çap edər?
19) Unicode standartı ilə yığılmış kitabda 1 səhifədə 32 sətir, hər sətirdə 64 simvol var. 80 Kbayt ümümi həcmi olan bu kitabda neçə səhifə olar?
20) 5 bitlə kodlaşdırıla bilən simvolların maksimal sayı nə qədərdir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *