Kurikulum (II)

00:00
1) Verilmiş situasiyaya əsasən biliyi, taksonomiyanı və təfəkkürü müəyyən edin. "Müəllim şagirdi yarıda saxlayıb, oxuduğu əsərin davamında nə kimi proseslərin olacağı ilə bağlı proqnoz verməsini tapşırır."
2) Variantlardan biri təhsilin pilləsinə aid deyil:
3) Kurikulumun prinsiplərinə aid deyil:
4) ... şagirdin müstəqil düşüncəsinə xələl gətirmədən ona tələblər qoymaqdır.
5) Kurikulum Azərbaycanda bir termin kimi nə vaxt işlədilməyə başlanılmışdır?
6) Hansı təlim üsulları şagirddə sual tərtibetmə bacarığı formalaşdırır?
7) Məzmunun zəruri və əsas hissəsidir eləcə də bünövrəsini təşkil edir:
8) Müəllim şagirdin sualına cavab tapa bilmirsə, nə etməsi daha doğru olar?
9) Doğru fikri müəyyən edin.
10) Müəllim bugünkü dərsi oyun formasında təşkil edir. Bu dərs forması şagirdlərin marağına səbəb olur. Burada müəllim ümumi təhsilin təşkilinə verilmiş hansı pedaqoji tələbə əməl edir?
11) Kurikulum xarakterinə görə neçə yerə bölünür?
12) Aşağıdakılardan hansı kurikulumun tələbyönümlülük prinsipinə aiddir?
13) Kurikulum Azərbaycanda neçənci ildən tətbiq edilməyə başlanmışdır?
14) Şagirdlərin bir-birindən öyrənmək imkanları olur. Mövzu ilə baölı fikirlərini yoldaşı ilə bölüşüb bildiyini yoxlaya bilir. Qeyd olunan fikir hansı təlim formasına aiddir?
15) Kurikulumun hansı növü şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə alır və bütün şagirdlərə kurikulumun məzmunu haqqında məlumat verir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *