Kurikulum (III)

00:00
1) Müəllim sinifdə dərs keçəndə aşağı siniflərdə keçilən mövzulara istinad edir.
Sinifdə hansı inteqrasiya reallaşır?
2) Məsələni nə üçün bu üsulla həll etdiyini əsaslandırır.
Tapşırıq B.Blumun idrak taksonomiyasının hansı mərhələsini formalaşdırmağa xidmət edir?
3) Sinif qaydalarının olmasına baxmayaraq, şagird dərsə gecikmişdir.
Bu situasiyada problem həllində müəllimin hansı addımı yanlış hesab edilir?
4) "İki şagird arasında konflikt yaranmışdır. Şagirdlərdən birinin valideyni tələb edir ki, digər şagird sinifdən çıxarılsın."
Bu situasiyada müəllimin atdığı hansı addım doğru hesab edilə bilər?
5) Effektiv rəyi müəyyənləşdirin.
6) "Sual cümləsi" mövzusu hansı altstandartın reallaşmasına xidmət edir?
7) Hansı fikir yanlışdır?
8) Mərkəzdə bir anlayış yazılır. Ətrafda həmin sözlə əlaqədar olan fikirlər və sözlər qeyd edilir.
Təsvir edilən üsulu müəyyənləşdirin.
9) Verilənlərdən biri Böyük summativ qiymətləndirməyə aiddir:
10) Şagird ana dili dərsində riyaziyyata aid misalların həlli ilə məşğul olur. Şagirdin ana dili dərsinə həvəsinin olmadığını düşünən müəllim ona hər hansı bir xəbərdarlıq etmir, riyaziyyat ilə məşğul olmasına icazə verir.
Verilən situasiya ilə bağlı doğru fikir hansıdır?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *