Kurikulum

00:00
1) Digər fənlərlə sistemli əlaqə yaratmaq inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
2) "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)" nə vaxt təsdiq edilmişdir?
3) Fərd, dövlət və cəmiyyətin dəyişən ehtiyacını fəal dərsin hansı xüsusiyyəti nəzərə alır?
4) Kurikulumun planlarına daxil olanlar hansılardır?  
  1. Şəxsiyyətyönümlülük
  2. Bilikyönümlülük
  3. Şagirdyönümlülük
  4. Tələbyönümlülük
  5. Müəllimyönümlülük
  6. Nəticəyönümlülük
  7. Təklifyönümlülük
5) Bunlardan hansı doğru deyil?
6) Kurikulum nədir?
7) Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?
8) Verilənlərdən hansı fəal təlimə xas xüsusiyyət deyil?
9) "Kurikulum" sözünün lüğəti mənası nədir?
10) Kurikulum nədir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *