Kurikulum

00:00
1) "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)" nə vaxt təsdiq edilmişdir?
2) Kurikulum nədir?
3) Digər fənlərlə sistemli əlaqə yaratmaq inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
4) "Kurikulum" sözünün lüğəti mənası nədir?
5) Fərd, dövlət və cəmiyyətin dəyişən ehtiyacını fəal dərsin hansı xüsusiyyəti nəzərə alır?
6) Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?
7) Kurikulum nədir?
8) Verilənlərdən hansı fəal təlimə xas xüsusiyyət deyil?
9) Bunlardan hansı doğru deyil?
10) Kurikulumun planlarına daxil olanlar hansılardır?  
  1. Şəxsiyyətyönümlülük
  2. Bilikyönümlülük
  3. Şagirdyönümlülük
  4. Tələbyönümlülük
  5. Müəllimyönümlülük
  6. Nəticəyönümlülük
  7. Təklifyönümlülük

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *