Kurikulum

00:00
1) Digər fənlərlə sistemli əlaqə yaratmaq inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
2) "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)" nə vaxt təsdiq edilmişdir?
3) Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?
4) Kurikulum nədir?
5) Fərd, dövlət və cəmiyyətin dəyişən ehtiyacını fəal dərsin hansı xüsusiyyəti nəzərə alır?
6) "Kurikulum" sözünün lüğəti mənası nədir?
7) Kurikulumun planlarına daxil olanlar hansılardır?  
  1. Şəxsiyyətyönümlülük
  2. Bilikyönümlülük
  3. Şagirdyönümlülük
  4. Tələbyönümlülük
  5. Müəllimyönümlülük
  6. Nəticəyönümlülük
  7. Təklifyönümlülük
8) Bunlardan hansı doğru deyil?
9) Kurikulum nədir?
10) Verilənlərdən hansı fəal təlimə xas xüsusiyyət deyil?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *