Kurikulum

00:00
1) Bunlardan hansı doğru deyil?
2) Digər fənlərlə sistemli əlaqə yaratmaq inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
3) Fərd, dövlət və cəmiyyətin dəyişən ehtiyacını fəal dərsin hansı xüsusiyyəti nəzərə alır?
4) Kurikulumun planlarına daxil olanlar hansılardır?  
  1. Şəxsiyyətyönümlülük
  2. Bilikyönümlülük
  3. Şagirdyönümlülük
  4. Tələbyönümlülük
  5. Müəllimyönümlülük
  6. Nəticəyönümlülük
  7. Təklifyönümlülük
5) Kurikulum nədir?
6) Kurikulum nədir?
7) "Kurikulum" sözünün lüğəti mənası nədir?
8) "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)" nə vaxt təsdiq edilmişdir?
9) Verilənlərdən hansı fəal təlimə xas xüsusiyyət deyil?
10) Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *