Məktəbə hazırlaşırıq (IV)

00:00
1) Verilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzi deyil?
2) Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimdir?
3) Azərbaycan Respublikasının bayrağı neçə üfüqi zolağdan ibarətdir?
4) Azərbaycan bayrağında yaşıl rəng nəyi ifadə edir?
5) Azərbaycan Respublikasının himninin musiqisinin müəllifi kimdir?
6) Azərbaycan Respublikasının bayrağını seç.
7) Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri kimdir?
8) Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının qırmızı zolağının ortasında nə təsvir olunub?
9) Azərbaycan bayrağında qırmızı rəng nəyi ifadə edir?
10) Azərbaycan bayrağında mavi rəng nəyi ifadə edir?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *