Музыка 1класс

 • Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
 • Gözəl Vətən
 • «Uzundərə» Azərbaycan xalq rəqsi
 • Marş
 • Nağıl-nəğmə
 • «Nəlbəki» Azərbaycan xalq rəqsi
 • Bayrağım
 • «Qaytağı» Azərbaycan xalq rəqsi
 • Sayıram onacan
 • «Brilyant» Azərbaycan xalq rəqsi
 • Bax belə!
 • «Yallı» Azərbaycan xalq rəqsi
 • Qartopu
 • «Köçəri» Azərbaycan xalq rəqsi
 • Qonaqlıq
 • «Cəngi» Azərbaycan xalq rəqsi
 • Əzizsən, Vətən!
 • Gəl, gəl, a yaz günləri!
 • «Novruzu» Azərbaycan xalq rəqsi
 • Göyərçinim
 • Cəngi
 • Beşik nəğməsi»
 • Uçun, quşlar!
 • «Azərbaycan» Azərbaycan xalq rəqsi
 • Çəkicim, vur!
 • Gülməli nağıl
 • Bənövşə
 • «Qızılgül» Azərbaycan xalq rəqsi
Песни и танцы, прилагаемые к учебнику 1класса по музыке

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *