Riyaziyyat 1-ci sinif — Ədəd oxu

1) Boş xanada hansı ədəd olmalıdır?
2) Ədəd oxu üzərində hansı misal modelləşdirilib? Пример на числовой оси
3) 1 ədədini 3 vahid artırmaq lazımdır. Qeyd olunmuş misalı hansı üsulla təsvir etmək olmaz?
4) Alma ağacından oturacağa kimi neçə addım getmək lazımdır? Задание на числовой оси
5) Ədəd oxunun üzərində hansı misal təsvir olunub?
6) Dovşan kökü götürmək üçün neçə addım tullanmalıdır? Числовая ось 01
7) 9-dan sonra gələn ədəd hansıdır?
8) Boş xanada hansı ədəd olmalıdır?
9) 8-dən əvvəl hansı ədəd gəlir?
10) Dovşan hər dəfə irəli 2 addım, qurbağa bir addım tullanır. Çəyirtkə isə geriyə bir addım tullanır. Onlardan hər biri topa çatmaq üçün dayandıqları yerdən neçə dəfə tullanmalıdır?Задача по числовой оси

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *