Riyaziyyat 1-ci sinif — Ədədlər (20-yə qədər)

1) Verilmiş misallardan neçəsi düzgün həll olunub?
2) Səhv olan variantı tap.
3) Adil fikrində bir ədəd tutdu. Bu ədəddə bir onluq var. Təkliklərin sayı onluqların sayından 5 ədəd çoxdur. Bu hansı ədəddir?
4) Üç zərdə cəmi neçə xal var?
5) Ədəd oxunun üzərində hansı misalın cavabı işarə olunub?
6) Rəsul sırada üçüncüdür. Ayan ondan sonra beşinci uşaqdır. Ayan sırada neçəncidir?
7) 16-dan əvvəl və sonra gələn ədədlər hansılardır?
8) Hansı variantda verilmiş ədədlər artan sıra ilə düzülüb?
9) 20 ədədində neçə onluq və neçə təklik var?
10) Verilmiş şəkilə uyğun gələn misal hansıdır?
11) Ağacda 15 alma var. Sənan bir neçəsini dərdikdən sonra 10 alma qaldı. Sənan neçə alma dərdi?
appletree
12) Domino daşındakı xalları hesabla. Eyni sayda xalları olan domino daşı hansıdır?
13) Şaftalıları iki-iki, almaları isə üç-üç qruplaşdır.Hər meyvədən neçə ədəd artıq qaldı? абрикосы яблоки  
14) Boş xanada hansı işarə olmalıdır?
15) Şəkildə cəmi neçə çəkic var?

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *