Riyaziyyat 1-ci sinif — Ədədlər (20-yə qədər)

1) Üç zərdə cəmi neçə xal var?
2) 20 ədədində neçə onluq və neçə təklik var?
3) Domino daşındakı xalları hesabla. Eyni sayda xalları olan domino daşı hansıdır?
4) Boş xanada hansı işarə olmalıdır?
5) Səhv olan variantı tap.
6) Şəkildə cəmi neçə çəkic var?
7) Adil fikrində bir ədəd tutdu. Bu ədəddə bir onluq var. Təkliklərin sayı onluqların sayından 5 ədəd çoxdur. Bu hansı ədəddir?
8) Şaftalıları iki-iki, almaları isə üç-üç qruplaşdır.Hər meyvədən neçə ədəd artıq qaldı? абрикосы яблоки  
9) Ağacda 15 alma var. Sənan bir neçəsini dərdikdən sonra 10 alma qaldı. Sənan neçə alma dərdi?
appletree
10) Verilmiş misallardan neçəsi düzgün həll olunub?
11) Ədəd oxunun üzərində hansı misalın cavabı işarə olunub?
12) 16-dan əvvəl və sonra gələn ədədlər hansılardır?
13) Verilmiş şəkilə uyğun gələn misal hansıdır?
14) Hansı variantda verilmiş ədədlər artan sıra ilə düzülüb?
15) Rəsul sırada üçüncüdür. Ayan ondan sonra beşinci uşaqdır. Ayan sırada neçəncidir?

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *