Riyaziyyat 1-ci sinif — Ədədlər (20-yə qədər)

1) Verilmiş şəkilə uyğun gələn misal hansıdır?
2) Səhv olan variantı tap.
3) Domino daşındakı xalları hesabla. Eyni sayda xalları olan domino daşı hansıdır?
4) 20 ədədində neçə onluq və neçə təklik var?
5) Ağacda 15 alma var. Sənan bir neçəsini dərdikdən sonra 10 alma qaldı. Sənan neçə alma dərdi?
appletree
6) Şəkildə cəmi neçə çəkic var?
7) 16-dan əvvəl və sonra gələn ədədlər hansılardır?
8) Adil fikrində bir ədəd tutdu. Bu ədəddə bir onluq var. Təkliklərin sayı onluqların sayından 5 ədəd çoxdur. Bu hansı ədəddir?
9) Ədəd oxunun üzərində hansı misalın cavabı işarə olunub?
10) Üç zərdə cəmi neçə xal var?
11) Rəsul sırada üçüncüdür. Ayan ondan sonra beşinci uşaqdır. Ayan sırada neçəncidir?
12) Boş xanada hansı işarə olmalıdır?
13) Hansı variantda verilmiş ədədlər artan sıra ilə düzülüb?
14) Şaftalıları iki-iki, almaları isə üç-üç qruplaşdır.Hər meyvədən neçə ədəd artıq qaldı? абрикосы яблоки  
15) Verilmiş misallardan neçəsi düzgün həll olunub?

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *