Rus dili səviyyəni yoxla №3

1) Hansı variantdakı sözlərə Что это? sualını vermək olar?
2) Səhərlər salamlaşanda nə deyirik?
3) Uyğunluğu pozan sözü seç.
Школьник, ученик, класс, учитель.
4) Чья это парта?  sualına uyğun gələn cavabı seç.
5) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это мои... .
6) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это мой... .
7) Düzgün variantı seç.
8) Hansı variantdakı sözlərə Кто это? sualını vermək olar?
9) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это моя... .
10) Что? sualına cavab verən sözü seç.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *