Rus dili səviyyəni yoxla №3

1) Düzgün variantı seç.
2) Hansı variantdakı sözlərə Кто это? sualını vermək olar?
3) Что? sualına cavab verən sözü seç.
4) Uyğunluğu pozan sözü seç.
Школьник, ученик, класс, учитель.
5) Чья это парта?  sualına uyğun gələn cavabı seç.
6) Hansı variantdakı sözlərə Что это? sualını vermək olar?
7) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это мои... .
8) Səhərlər salamlaşanda nə deyirik?
9) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это мой... .
10) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это моя... .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *