Rus dili səviyyəni yoxla №3

1) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это моя... .
2) Səhərlər salamlaşanda nə deyirik?
3) Чья это парта?  sualına uyğun gələn cavabı seç.
4) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это мои... .
5) Düzgün variantı seç.
6) Hansı variantdakı sözlərə Кто это? sualını vermək olar?
7) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это мой... .
8) Uyğunluğu pozan sözü seç.
Школьник, ученик, класс, учитель.
9) Hansı variantdakı sözlərə Что это? sualını vermək olar?
10) Что? sualına cavab verən sözü seç.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *