Rus dili səviyyəni yoxla №3

1) Что? sualına cavab verən sözü seç.
2) Чья это парта?  sualına uyğun gələn cavabı seç.
3) Düzgün variantı seç.
4) Səhərlər salamlaşanda nə deyirik?
5) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это мои... .
6) Uyğunluğu pozan sözü seç.
Школьник, ученик, класс, учитель.
7) Hansı variantdakı sözlərə Кто это? sualını vermək olar?
8) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это моя... .
9) Hansı variantdakı sözlərə Что это? sualını vermək olar?
10) Boşluğa hansı sözü qoymaq olar?
Это мой... .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *