Rus dili səviyyəni yoxla №2

1) Düzgün variantı seç.
Мой брат и его сестра - ... .
2) Düzgün variantı seç.
... это тетрадь?
3) Həmyaşıdlarımızla salamlaşanda hansı sözdən istifadə edirik?
4) Uyğunluğu pozan sözü seç:
книга, ручка, карандаш, фломастер.
5) Meyvə adı olan bəndi seç.
6) Düzgün variantı seç.
Моя ... - ученица.
7) Təşəkkür etmək istəyəndə hansı sözdən istifadə edirik.
8) Tərəvəz adı olan bəndi seç.
9) Düzgün variantı seç.
Саида - ученица. Это - ... книги.
10) Düzgün variantı seç.
Это ... пластилин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *