+994507792170

[email protected]

Учебники


09 НОЯ

Пазл для учеников подготовительной группы

Пазл для учеников дошкольной подготовки. Каждый пазл состоит из четырёх букв. Порядок букв в пазле соответствует программе дошкольной подготовки.

Опубликовано в: Материал для распечатки
Автор: Sünbül Əsədova
29 МАЙ

Məktəbə hazırlaşırıq (IV)

Məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil alan uşaqların «Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri», «Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri» və «Azərbaycan Respublikasının prezidenti» mövzularında biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün hazırlanmış interaktiv testlər.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
27 МАЙ

Məktəbə hazırlaşırıq (III)

Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci siniflərində təhsil alan uşaqlar üçün təqdim edilən Riyaziyyat fənni dərsliyindən «Əşyanın yeri» adlı mövzu üzrə hazırlanmış interaktiv testlər.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
24 МАЙ

Готовимся к школе (IV)

Интерактивные тесты для оценивания знаний детей из подготовительных групп общеобразовательных школ на тему «Государственные символы Азербайджана».

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
16 МАЙ

Готовимся к школе (III)

Итерактивные тесты по теме «Место предмета» на основе учебника Математика I класс.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
08 МАЙ

Готовимся к школе (II)

Интерактивные тесты по теме «Место предмета».

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
04 МАЙ

Məktəbə hazırlaşırıq (II)

«Əşyanın yeri» mövzusu üzrə onlayn testlər.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
26 АПР

Готовимся к школе (I)

Онлайн тесты для диагностического оценивания знаний детей дошкольного возраста по Математике.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
29 НОЯ
Məktəbli