+994507792170

[email protected]

Учебники


09 НОЯ

Пазл для учеников подготовительной группы

Пазл для учеников дошкольной подготовки. Каждый пазл состоит из четырёх букв. Порядок букв в пазле соответствует программе дошкольной подготовки.

Опубликовано в: Материал для распечатки
Автор: Sünbül Əsədova
05 СЕН

Календарно-тематический план (программа пятилеток)

Календарно-тематический план для дошкольной подготовки.

Опубликовано в: Документы
Автор: Sünbül Əsədova
29 МАЙ

Məktəbə hazırlaşırıq (IV)

Məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil alan uşaqların «Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri», «Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri» və «Azərbaycan Respublikasının prezidenti» mövzularında biliklərinin qiymətləndirilməsi üçün hazırlanmış interaktiv testlər.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
27 МАЙ

Məktəbə hazırlaşırıq (III)

Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci siniflərində təhsil alan uşaqlar üçün təqdim edilən Riyaziyyat fənni dərsliyindən «Əşyanın yeri» adlı mövzu üzrə hazırlanmış interaktiv testlər.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
24 МАЙ

Готовимся к школе (IV)

Интерактивные тесты для оценивания знаний детей из подготовительных групп общеобразовательных школ на тему «Государственные символы Азербайджана».

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
04 МАЙ

Məktəbə hazırlaşırıq (II)

«Əşyanın yeri» mövzusu üzrə onlayn testlər.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
Məktəbli