+994507792170

[email protected]

Учебники


24 АВГ

Куррикулум(IV)

Онлайн тест по куррикулуму для подготовки к сертификации. Тест состоит из десяти вопросов.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Məktəbli
24 АВГ

Kurikulum (III)

Təhsil Nazirliyin keçirdiyi onlayn sertifikasiya sınaq imtahanından suallar.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
22 АВГ

Azərbaycan dilindən sınaq testi

Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi onlayn sertifikasiya sınaq testinin azərbaycan dili fənnindən sualları.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
21 АВГ

Куррикулум(II)

Вопросы по куррикулуму из испытательного экзамена сертификации учителей начальных классов.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
20 АВГ

Испытательный тест по математике

Вопросы по математике из испытательного экзамена, проведённого 18ого августа 2022 года.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Elmira Heydərova
02 АВГ

Куррикулум

Онлайн тест по куррикулуму для подготовки к сертификации. Тест состоит из десяти вопросов.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
01 АВГ

Kurikulum (II)

MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarına hazırlaşanlar üçün kurikulumdan onlayn test. Test 15 sualdan ibarətdir.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
19 ИЮЛ

Kurikulum

MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarına hazırlaşanlar üçün kurikulumdan onlayn test. Test 10 sualdan ibarətdir.

Опубликовано в: Интерактивные тесты
Автор: Sünbül Əsədova
Məktəbli